500 084 021 recepcja@hotelporto.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia wnętrz

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia wnętrz.

jacek, 2017-12-28 14:21:32

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu elektronicznego

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego.

jacek, 2017-12-22 11:10:16

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

jacek, 2017-12-21 15:25:10

Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia placu rekreacyjnego wraz z małą architekturą

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia placu rekreacyjnego wraz z małą architekturą.

jacek, 2017-08-16 10:21:12

Zapytanie ofertowe - dostawa mebli

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę mebli.

jacek, 2017-08-16 09:02:00

Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia kuchni

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu  działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia kuchni.

jacek, 2017-06-16 12:42:12

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Zamawiający zaprasza do składania ofert na roboty budowlane.

jacek, 2017-05-22 11:42:12